Mga palatuntunan

Ang mga sumusunod na tuntunin at kundisyon ay namamahala sa lahat ng paggamit ng TheBetterVacation.com website at lahat ng nilalaman, serbisyo, at produkto na makukuha sa o sa pamamagitan ng website (sama-samang tinutukoy bilang "Website"). 

Ang Website ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng FireStorm Internet mula sa Chennai, India. 

Inaalok ang Website na napapailalim sa iyong pagtanggap nang walang pagbabago sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon na nakapaloob dito at lahat ng iba pang mga patakaran sa pagpapatakbo, mga patakaran (kabilang ang, nang walang limitasyon, TheBetterVacation.comPatakaran sa Pagkapribado), at mga pamamaraan na maaaring mai-publish paminsan-minsan sa Site na ito ng TheBetterVacation.com (sama-sama, ang "Kasunduan").

Mangyaring basahin nang mabuti ang Kasunduang ito bago i-access o gamitin ang Website. 

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng anumang bahagi ng website, sumasang-ayon ka na mapasailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduang ito. 

Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon ng kasunduang ito, hindi mo maaaring i-access ang Website o gumamit ng anumang mga serbisyo. 

Kung ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay itinuturing na isang alok ng TheBetterVacation.com, ang pagtanggap ay hayagang limitado sa mga tuntuning ito.

Paggamit ng Website

Ang Website ay para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit. 

Hindi mo maaaring baguhin, kopyahin, ipamahagi, ipadala, ipakita, isagawa, i-reproduce, i-publish, lisensya, lumikha ng mga hinangong gawa mula sa, ilipat, o ibenta ang anumang impormasyon, software, produkto, o serbisyong nakuha mula sa Website.

Responsibilidad para sa mga Transaksyon 

Ang Website ay hindi mananagot para sa pagganap ng anumang mga transaksyon na gagawin mo sa pamamagitan ng mga link na kaakibat. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang anumang pagbili o transaksyon na gagawin mo sa pamamagitan ng mga affiliate na link ay nasa pagitan mo at ng third-party na site at napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng third-party na website na iyon. 

Ang Website ay walang mga garantiya o representasyon tungkol sa mga produkto o serbisyong ibinigay ng mga third-party na website.

Nilalaman ng User

HINDI ka pinapayagan ng Website na magsumite, mag-upload, mag-publish o kung hindi man ay gawing available ang nilalaman, kabilang ngunit hindi limitado sa teksto, mga larawan, mga video, at audio (sama-sama, "Nilalaman ng User"). 

Ang lahat ng nilalaman sa Website ay atin maliban kung binanggit na may kredito. 

Sundin ang link upang malaman ang tungkol sa aming Patakaran sa Nilalaman. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa aming kompanya, Mangyaring Makipag-ugnayan sa amin.