მომსახურების პირობები

შემდეგი წესები და პირობები არეგულირებს ყველა გამოყენებას TheBetterVacation.com ვებსაიტი და ყველა შინაარსი, სერვისი და პროდუქტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე ან ვებსაიტზე (ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც „ვებგვერდი“). 

ვებსაიტს ეკუთვნის და მართავს FireStorm ინტერნეტი ჩენაიდან, ინდოეთი. 

ვებსაიტი შემოთავაზებულია თქვენი თანხმობით, აქ მოცემული პირობებისა და ყველა სხვა ოპერაციული წესის, პოლიტიკის შეცვლის გარეშე (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, TheBetterVacation.comკონფიდენციალურობის პოლიტიკა), და პროცედურები, რომლებიც შეიძლება გამოქვეყნდეს დროდადრო ამ საიტზე TheBetterVacation.com (კოლექტიური, "შეთანხმება").

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს შეთანხმება ვებსაიტზე წვდომამდე ან გამოყენებამდე. 

ვებგვერდის რომელიმე ნაწილის წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი იქნებით ამ ხელშეკრულების პირობებთან. 

თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე ან გამოიყენოთ რაიმე სერვისი. 

თუ ეს პირობები განიხილება შეთავაზებად TheBetterVacation.com, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ამ პირობებით.

ვებგვერდის გამოყენება

საიტი განკუთვნილია თქვენი პირადი და არაკომერციული გამოყენებისთვის. 

თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დააკოპიროთ, გაავრცელოთ, გადასცეთ, აჩვენოთ, შეასრულოთ, რეპროდუცირება, გამოქვეყნება, ლიცენზირება, წარმოებული ნამუშევრების შექმნა, გადაცემა ან გაყიდვა ვებ-გვერდიდან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, პროდუქტის ან სერვისისგან.

პასუხისმგებლობა ტრანზაქციებზე 

ვებგვერდი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ტრანზაქციის შესრულებაზე, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ შვილობილი ბმულების მეშვეობით. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი შესყიდვა ან ტრანზაქცია, რომელსაც ახორციელებთ შვილობილი ბმულების საშუალებით, არის თქვენსა და მესამე მხარის საიტს შორის და ექვემდებარება მესამე მხარის ვებსაიტის პირობებს. 

ვებსაიტი არ იძლევა გარანტიას ან წარმომადგენლობას მესამე მხარის ვებსაიტების მიერ მოწოდებულ პროდუქტებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით.

მომხმარებლის შინაარსი

ვებსაიტი არ გაძლევთ საშუალებას წარადგინოთ, ატვირთოთ, გამოაქვეყნოთ ან სხვაგვარად გახადოთ ხელმისაწვდომი შინაარსი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექსტით, ფოტოებით, ვიდეოებით და აუდიოებით (ერთობლივად, „მომხმარებლის კონტენტი“). 

ვებსაიტის მთელი შინაარსი ჩვენია, თუ არ არის მითითებული კრედიტით. 

მიჰყევით ბმულს, რომ გაეცნოთ ჩვენს შესახებ შინაარსის პოლიტიკა. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩვენი კომპანია, გთხოვთ დაგვიკავშირდით.